http://www.asclepios.co - Logo
Početna  |   O udruženju  |   O osnivaču  |   Vesti  |   Kontakt

 

    
 

 Priprema dece za polazak u školu je jedan od najvažnijih zadataka naših somatopeda. Na žalost veliki broj dece , čak i do drugog-trećeg razreda, ne zna pravilno da drži olovku, da crta osnovne oblike, da pravilno govori i tako  izražava svoje mišljenje i potrebe. Ukoliko se na vreme krene sa intervencijama , u predškolskom uzrastu, problemi u školi  te vrste izostaju i pred sobom imamo zadovoljno i uspešno dete. Radionice grafomotorike drži diplomirani defektolog, somatoped Danijela Marjanović sa svojim timom.


 

grafomotorika