http://www.asclepios.co - Logo
Početna  |   O udruženju  |   O osnivaču  |   Vesti  |   Kontakt

 

    
 

 

images_2

 

NOVO! NOVO! NOVO!

Dragi Moji,

Od oktobra 2018. godine očekujte velike novine u našem udruženju!

Sa velikom radošću najavljujem pokretanje četvorosatnog

edukativnog programa za  mališane sa poznatim ,

stručnim i zanimljivim saradnicima!   

Pratite  sajt ! 

Sve vas volim  

Mirjana